HESTE I NATURPLEJE

http://www.annaworm.dk/wp-content/uploads/2011/08/Anna_Worm_Heste_i_Naturplejen.jpg
Heste i Naturplejen af Anna Worm
Dette speciale i landskabsforvaltning omhandler hesten som afgræsningsdyr i naturplejen.
I Danmark er der 343.000 ha, der er beskyttet i henhold naturbeskyttelsesloven. Heraf skønnes 300.000 ha at kræve pleje bl.a. i form af afgræsning for at forblive lysåbne. (Buttenschøn 2007)
Antallet af græsningsdyr i landbruget er faldet drastisk. Det gør, at 66 % af naturarealerne er uden pleje eller har ugunstig bevaringsstatus. (Normander 2009)

En stor del af de danske heste for overvægtige og fede af at gå på de dyrkede danske græsmarker. Hestene lever et liv langt fra deres oprindelige natur.
Opgaven vil undersøge, om det er en mulighed at kombinere disse to problemer, nemlig mangel på græsningdyr og mangel på egnede græsarealer til hestene til én løsning. Formålet med opgaven er at belyse hestens anvendelighed som græsningsdyr i naturplejen. Det sker ved at undersøge hesten som græsningsdyr, dens adfærd og fødepræferencer, samt hvad hesten kræver for at kunne holdes på naturarealerne.

Ved hjælp af et litteraturstudie, en række kvalitative interviews, samt egne observationer vil jeg forsøge at belyse emnet. Opgaven indeholder en præsentation af hesten, dens natur, adfærd og fødepræferencer, og den tilgængelige forskning på dette område. En gennemgang af naturarealerne i forhold til hestegræsning og en række anvisninger i forhold til det praktiske omkring hesten i naturplejen.
Heste er mange forskellige ting, men de ekstensive hestetyper har et fordøjelsessystem der, udnytter foderet grundigt, de tygger maden bedre og deres fordøjelsessystem kan indtage store mængder føde med et lavt næringsindhold. Derudover er de i stand til gemme overskydende energi, i fedtreserver til dårligere tider. Det hjælper dem, sammen med en tyk pels, til at kunne holde varmen og klare sig i gennem vinteren.
Heste efterlader områderne med partier af tæt græssede plæner, områder der kun er græsset i mindre omfang og områder der stort set er ugræsset. Det giver gode muligheder for flora og fauna på områder græsset af heste.

Naturarealerne indeholder fint med næring til at hestene kan klare sig, hvis blot man er opmærksom på at vælge de rette græsningsdyr til arealet. Der er en række foranstaltninger man skal være opmærksom på i forbindelse at rent praktisk anvende hestene i naturplejen, både med hensyn til design af folden, vandforsyning og giftige planter.

Det er opgavens klare konklusion at hestene er meget anvendelige i naturplejen, og at naturarealerne vil være et godt alternativ, til de dyrkede græsmarker, hvor hestene risikerer at bliver livsfarligt fede. Når man anvender heste i naturpleje kræver det at man er opmærksom hvordan man kombinere arealerne og græsningsdyrene, så ledes at man bruger nøjsomme heste på mager jord. Heste er mange ting, fra ædel fuldboldshest til trivelig pony, og naturarealer er ligeledes ikke sammenlignelige, fra den næringsfattige hede, til de energirige enge. For lidt og for meget er lige skidt for heste og naturarealer.

Klik her for at downloade specialet Heste i Naturplejen som pdf.

2011 Copyright Anna Worm. Må ikke citeres uden kildeangivelse.

One Reply to “HESTE I NATURPLEJE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *